Schaeffler Automotive Aftermarket Česká republika

 
 
 
 
 
 

Informace k ochraně dat

Poznámky k ochraně údajů

Těší nás Váš zájem o náš podnik a naše produkty. Při používání naší on-line nabídky má ochrana Vaší soukromé sféry velký význam. Osobní údaje získané při návštěvě našich webových stránek zpracováváme podle zákonných ustanovení platných pro země, v který příslušné webové stránky spravujeme.

Zjišťování a zpracování osobních údajů

Když navštívíte naše stránky, ukládá náš server jméno Vašeho internetového providera IP-adresu, internetovou adresu, z které jste nás navštívili, stránky, které jste u nás navštívili a datum a délku trvání návštěvy. Tyto údaje se statisticky vyhodnocují a nejsou spojené s osobními údaji. Používáme cookies, abychom poznali preference návštěvníka a podle toho mohli upravit naše stránky. Jednotlivý uživatel zůstává přitom anonymní. Získané osobní údaje se ukládají jen tehdy, pokud je při on-line nabízených službách dobrovolně zadáte.

Využívání a poskytování osobních údajů dále, účelové vázání a možnost volby

Používáme technické údaje na administraci webových stránek. Vaše osobní údaje v požadovaném obsahu pro spravování zájemců a zákazníků, pro informace o nových produktech, průzkum produktů a pro interní marketingové účely. Účast na těchto akcích je dobrovolná. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete se kdykoliv z těchto služeb odhlásit. Je to možné po dobu služby anebo na vždy uvedené e-mailové adrese. V tu chvíli budou Vaše údaje zablokované. Naši pracovníci, kteří pracují s údaji jsou vázaní mlčenlivostí.

Bezpečnost

Společnost Schaeffler KG využívá technické a organizačně bezpečnostní opaření na ochranu Vašich údajů proti náhodné anebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení anebo přístupu neoprávněných osob. Tato bezpečnostní opatření jsou společně s technologickým vývojem neustále vylepšována.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Naše poznámky k ochraně údajů pro tyto stránky neplatí.

V případě otázek souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, podnětů anebo stížností či žádostí o informace, se můžete obrátit na náš podnik anebo na zmocněnce koncernu, kteří jsou zodpovědní za ochranu údajů.

Podněty můžete odeslat přímo Schaeffler KG anebo příslušným společnostem, kde jsou osobní údaje uložené. Kontakt najdete na webových stránkách každé společnosti.