Schaeffler Automotive Aftermarket Česká republika

 
 
 
 
 
 
Zaměstnání
 

Kariéra

LuK, INA, FAG – tři mezinárodní značky, jedna profese: Pohyb!

Zhruba 85 tisíc zaměstnanců ve více 170 mezinárodních podnicích a odbytových pobočkách se stará o to, aby náš svět zůstal v pohybu.

„Každý podnik je vždy jen tak dobrý, jak dobří jsou jeho zaměstnanci“ – skupina Schaeffler důsledně žije tímto mottem. Tento rodinný podnik spojuje dlouhodobé strategické zaměření s nejmodernějšími metodami managementu a atraktivními pracovišti. Zárukou našeho náskoku před konkurencí je tvůrčí nasazení, rychlost a vysoká osobní odpovědnost a cílevědomost zaměstnanců. Pro osobní rozvoj je charakteristické trvalé další vzdělávání. Interně a díky výměně mezi značkami skupiny Schaeffler se nabízejí pestré možnosti dalšího odborného růstu a organizace kariéry.